Katil doğanlar değil, para için kâr için, paraya para kâra kâr katmak için katil olanlar. Elleri kandan çıkmayanlar. Lafımız size, ömrümüzü adadığımız mücadele, sizlerin sonuna.

 
Marmara Park AVM’sinin Esenyurt’daki inşaatında 11 işçi öldü. 2012’de yaşanan bir toplu iş cinayeti daha. Planlı, programlı, göz göre göre iş cinayeti.
 
AKP Hükümeti’nin yasaları nedeniyle cesaretlendirilen taşeron sistemi, bugüne kadar yaşanan iş cinayetlerini yargılamayan hukuk sistemi, patronları affeden hakim ve savcılar, sendikasızlaşmayı bir şekilde artıranlar, işçileri olmayacak yerde barındıran, tehlikeli elektiriğe önlem almayan, yangın tüpünü doldurmayı bile çok gören patronlar.
 
AVM’nin bağlı olduğu uluslararası şirket, AVM’nin Türkiye yönetimi, inşaat işini alan büyük inşaat firması, uygulamayı alan taşeron firma, taşeronun taşeronluğunu alan firma...
 
Marmara Park AVM’sini unutmayın. İnşaatı yükselirken 11 can almış bir AVM.
 
İnşaat durmayacak hızla alış veriş saatine kadar yapılmaya devam edecek.
 
Yapı türkü söyler gibi yapılmayacak ama devam edecek.
 
Kapitalist sistem devam ederken inşaat firması, Esenyurt Marmara AVM sahipleri zarar edemez. 11 can da gitse 11.000 can da gitse zarar edemez. Tüm insanlık yansa kül olsa da patronlar zarar edemez.
 
Taşeronun taşeronu firmalar, paraları paylaşa paylaşa bir kuruşun hesabını yaparken canlı bedenler cansız bedenlere çevirilir.
 
Taşeronlar iş başlamadan daha çoktan kafa kafaya vermişlerdir. Yasalara ve devlete güvenerek iş cinayeti olsa ne kadar zararda olacaklar? Güvenli bir çalışma ortamı kursalar ne kadar zararda olacaklar? Hepsini çoktan hesaplamış planlamışlardır.
 
Yangın tüpü, konteynır, alarm sistemi, güvenli ısıtma sistemi, güvenli elektrik sistemi patrona kâr ettirtmeyecektir. İş cinayetinin davası yıllarca sürecek, gereken yerlere parayı yedirecek ve devlet onu affedecektir. İşte bu daha daha daha kârlıdır onun için.
 
Bu nedenlerle iş cinayetleri her seferinde yaşansa da çalışma ortamı her seferinde aynı mantıkla kurulur.
 
Bu döngü başta hükümet yetkilileri tarafından planlı, programlı, yasalı, uygulamalı bir şekilde açık açık işletilir. Hiç bir önlem alınmaz, denetim yapılmaz, cezalar verilmez, sendikaya izin çıkmaz, sendikalı olanlar işten atılır.
 
İş cinayetlerinde Avrupa’da birinci dünyada üçüncüyüz. Akıl var izan var vicdanı olan döner kendine bakar. Kendine dönüp bakma gereği görmeyen vicdansızlar!
 
Yükselir yapı yükselir yapı. Kan ter içinde!
 
Göya devlet sözcüleri bilir kişi açıklaması yapıyor: “Allah taksiratını affetsin, önümüzdeki sürece bakalım, güzel öldüler”.
 
Ne taksiratı? Çoluğu çocuğu için memleketinden gurbete gelmiş ekmeğini kazanırken iş cinayetine kurban gitmiş emekçinin ne taksiratı olacak? Onun yeri her zaman diliminde cennettir.
 
Önlem almayan, önlem almayanları affedenlerin taksiratları söz konusu olan.
 
Bu taksiratların hesabının sorulması, söz konusu olan.